✓ Vitt snus och Vape ✓ 1-2 leveransdagar ✓ Fri frakt över 349kr


 

Dessa villkor har senast uppdaterats 2023-11-03

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Kund”) gör en beställning via Webbsidan. I samband med att Kunden genomför ett köp via Webbsidan godkänner Kunden därmed villkoren inklusive Nikotinonline´s Integritetspolicy

Genom att godkänna Nikotinonlines Villkor bekräftar Kunden att han/hon har fyllt 18 år och är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Personer under 18 år får inte handla på Webbsidan. Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att Nikotinonline riskerar lida ekonomisk skada, polisanmäls.

Nikotinonlines tjänst får endast nyttjas av privatpersoner. Nikotinonline förbehåller sig rätten att neka en beställning vid misstanke om att beställningen inte avser Kundens privata bruk. Vid misstanke om att Kunden eller Kundens order inte uppfyller Nikotinonlines villkor, eller vid misstanke om andra typer av oegentligheter eller missbruk av tjänsten, förbehåller sig Nikotinonline rätten att neka eller ändra en Kunds beställning.

Nikotinonline strävar efter att informationen på Webbsidan alltid ska vara så korrekt som möjligt, men reserverar sig dock för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, innehållsförteckning, felaktiga priser, och/eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Nikotinonline har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Nikotinonline ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.

Webbsidan ägs av Nikotinonline. Innehållet på Webbsidan ägs av Nikotinonline eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Nikotinonline. 

 Beställning och avtal

För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att den tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Nikotinonlines Integritetspolicy.

Innan Kunden slutfört en beställning kommer Nikotinonline att genomföra en ålderskontroll genom BankID.

Kunduppgifter

Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter till kundkontot. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Nikotinonline om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Underlåter Kunden att göra en sådan anmälan ansvarar den för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

Om Nikotinonline misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Nikotinonline rätt att stänga av Kunden. Nikotinonline har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

Pris och betalning

Alla köp på Webbsidan sker i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar skatt och moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter avseende frakt, fakturabetalning etc. vilka anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av Nikotinonline i samband med att den beställningsbekräftelsen skickas till Kunden. I händelse av förändrade skatte- eller momsförhållanden eller annan sådan omständighet inträffar som Nikotinonline inte råder över, har Nikotinonline rätt att justera priset fram till dagen före leverans.

Alla typer av betalningssätt sker via Nikotinonlines betalningspartner som anges på hemsidan. Vid genomförande av köp i kassan godkänner Kunden även betalningspartnerns villkor. Vilken information som behöver anges för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Nikotinonline förbehåller sig rätten att själv eller genom en betalningspartner ta kreditupplysningar i samband med köp. En kreditupplysning kan komma att påverka Kundens kreditvärdighet och ses av andra som begär kreditupplysning, t.ex. banker. Dom erbjudna betalningsalternativen och dess fullständiga betalningsvillkor finns tillgängliga i kassan.

Nikotinonline förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

Erbjudanden

Nikotinonline kan från tid till annan erbjuda olika typer av kampanjer och erbjudanden på Webbsidan. Specifika villkor kan gälla för dessa kampanjer vad avser exempelvis tid då kampanjen gäller och vilka varor som omfattas av kampanjen. Nikotinonline förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer varvid dessa Villkor gäller utan ändringar. Nikotinonline förbehåller sig rätten att neka eller ändra en Kunds beställning vid misstanke om oegentligheter i samband med Kundens utnyttjande av kampanjen eller erbjudandet.

Leverans och transport

Leveransen av Kundens varor sker, om inte annat anges, till den adress Kunden angivit. Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar från bekräftad beställning, beroende på valt fraktsätt. I kassan presenteras olika leveransalternativ och Kunden väljer själv vilket fraktbolag Nikotinonline ska använda sig av för den aktuella beställningen.

Skulle någon av de beställda varorna ha en betydligt längre leveranstid än övriga varor förbehåller sig Nikotinonline att dela upp ordern, anpassa eller avbryta beställningen. Kunden kommer inte debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser.

Om Kunden redan betalat för varorna återförs beloppet till det konto som belastades vid köptillfället. Annan ersättning än återbetalning utgår normalt sett inte vid en leveransförsening.

Nikotinonline förbehåller sig rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc). Därför tar Nikotinonline ut en avgift om 100 kr om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 7-14 dagar (beroende på fraktsätt) innan den returneras till Nikotinonline. Om Kunden ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver Kunden först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning nedan (ångerrätt).

Risken för varan övergår till Kunden när den mottagit sin beställning från Nikotinonline. Kunden åtar sig att direkt vid mottagandet undersöka varan för att verifiera att denna är riktig och felfri.

Ångerrätt

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra eller returnera sin beställning inom 14 dagar från den dag då Kunden tog emot beställd vara.  Vill Kund utnyttja sin ångerrätt ska Kunden meddela Nikotinonline via e-post. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar från tidpunkten för Kundens meddelande till Nikotinonline om att Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt.

När Kunden kontaktar Nikotinonline och meddelar sin önskan att returnera sin beställning kommer Kunden att få en länk som behöver fyllas i av Kunden för att erhålla en QR-kod som fungerar som fraktetikett. Kund kan sedan besöka sitt postnordombud, visa upp QR koden och lämna in paketet (ombudet kommer att skriva ut fraktsedeln kostnadsfritt). Om Kunden använder sig av QR-koden för returfrakten står Nikotinonline för kostnaden för frakten.

Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar från Kundens ångermeddelande under förutsättning att varan kommit åter till Nikotinonline. På det belopp som ska återbetalas har Nikotinonline rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Reklamation

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta Nikotinonlines kundservice via mail inom skälig tid efter att felet upptäckts. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges. Därtill behöver Kund mejla Nikotinonline bild av den felaktiga varan. Nikotinonline svarar för fel på varor inköpta på Webbsidan som har funnits vid avlämnandet och som visar sig inom tre år från denna tidpunkt. Reklamation som görs inom en månad från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

När Nikotinonline godkänt reklamationen kompenseras Kunden. Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs inom 14 dagar från Kundens reklamationsmeddelande.

Länkar på Webbsidan 

Nikotinonline kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Nikotinonlines kontroll. Nikotinonline är inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. 

Force Majeure

Nikotinonline ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Nikotinonline inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Nikotinonline Kunden om sådan händelse. Har omständigheten varat längre än 2 månader har både Kunden och Nikotinonline rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Villkorsändringar

Nikotinonline förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan.

Bestämmelsers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka återstående bestämmelsers giltighet. 

Överlåtelse

Nikotinonline äger rätt att, utan Kundens medgivande, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

Tvist

Nikotinonlines målsättning är alltid att Kunden ska vara så nöjd som möjligt. Eventuell tvist ska lösas av allmän domstol.

Bolagsinformation

Techhof AB
Fabriksgatan 8
702 11 Örebro

Org.nr. 559202-8053
Momsregistreringsnummer: SE559202-805301
info@nikotinonline.com